Akucenter - Magnetterapi-Bemer 3000 plus
Företagets namn - Företagsmeddelande
MAGNETTERAPI- BEMER 3000 plus
               TESTAT
Vetenskapligt testad och prövad mot 42 olika sjukdomar på 1100 patienter under 3,5 år.
 
Resultat: 65% besvärsfria eller markant förbättrade i genomsnitt vid en behandlingsperiod    på 4-6 veckor.
 
 
 
"Alla biologiska processer baseras på den enskilda cellens ämnesomsättning och dess energiförsörjning. Endast i en organism som är försedd tillräckligt med energi kan de självreglerande och självläkande mekanismerna fungera. En kropp som förses med tillräcklig energi är därför moståndskraftig mot sjukdomar, hälsosam och frisk".
 
Hur fungerar magnetfältsterapi - BEMER 3000
Metoden har utvecklats utifrån erfarenheter från rymdforskningen. Då de första astronauterna återkom till jorden, helt uttömda på energi, tvingades forskningen utveckla konstgjorda magnetfält för att motverka energibristen. Denna forskning har BEMER-metodens utvecklare Professor Doktor Wolf A Kafka byggt vidare på. BEMER 3000 har funnits på marknaden sedan 1998 och uppfyller EU:s samtliga grundläggande krav för medicinsk apparatur (93/42 EWG bilaga IV).
 
Det som händer är att kroppen får ett energitillskott genom det magnetfält som skapas med hjälp av likströmsimpuls. Härigenom stimuleras blodflödet i våra celler och kroppens förmåga att göra sig av med avfall och giftiga ämnen ökar.
 
Genom regelbunden användning av BEMER 3000 metoden, tillförs kroppen den energi som behövs för att den ska kunna arbeta och känna välbefinnande. Förklaringen till de positiva resultaten ligger i den patenterade BEMER-signalen. Signalen kan beskrivas som ett bredbandsspektrum med 40 variationer. Det lågpulserande magnetfältet har en frekvens på 30Hz och en magnetstyrka som är jämförbar med jordens eget magnetfält.
 
Framgångsrika elitidrottare litar på BEMER-systemet
Ökad prestationsförmåga och snabbare återhämtning övertygar användarna.
 
Den beprövade BEMER-användningen ökar mikrocirkulationen och förbättrar blodets flytegenskaper avsevärt. Muskelceller får mer syre och fler näringsämnen. Energiförsörjningen och bortförseln av slaggprodukter ur ämnesomsättningen förbättras.
 
BEMER 3000 plus används med stor fördel tillsammans med: Akupunktur-Zonterapi samt Massage.


 
Site Builder drivs av  Vistaprint