Akucenter - Akupunktur
Företagets namn - Företagsmeddelande

            Akupunktur

Har 25 års yrkeserfarenhet med att jobba med Akupunktur.
Jag har en 3-årig TCM-utbildning  vid Alternativmedicinska Institutet.

Vid första besöket så avsätts alltid lite extra tid. Detta för att ge utrymme för en noggrann undersökning och genomgång av det problem som patienten söker för. Jag strävar alltid efter att sätta så få nålar som möjligt och det känns ytterst lite. Finns även många punkter i öronen som används som komplement till kroppspunkterna.
Sterila engångsnålar används alltid i behandlingarna. Förutom nålar använder jag moxa i mina behandlingar. I första hand moxastavar. Dessa tillför värme och energi vid underskott . Speciellt vintertid behövs moxabehandlingar i ganska stor utsträckning.Varje akupunkturpunkt ska moxas(värmas) ett visst antal gånger, beroende på obalans och patientens status.  Antalet behandlingar varierar, men patienten rekommenderas alltid att återkomma för ett andra besök och då gå igenom eventuella behandlingsreaktioner och förändringar i problemet som patienten sökte för.Normalt så sker en klar förbättring på 3 behandlingar oavsett vad man söker för.
Ålder på patienten och hur lång tid patienten har haft sitt problem är dock faktorer som spelar in.  
Vad kan behandlas med akupunktur?
Bl.a 
 • Besvär i nacke/axlar/rygg/bäcken, ben,knän och fötter
 • Idrottsskador
 • Huvudvärk/Migrän
 • Magproblem
 • Ofrivillig barnlöshet
 • Tennis/Golfarmbåge
 • Tinnitus
 • Allergier/Astma
 • Eksem/Hudproblem
 • Sömnlöshet
 • Oro/Ångest
 • Sluta att röka/snusa
 • Hormonella problem
 • Högt blodtryck
 • Brist på energi/onormal trötthet
 • Dåligt immunförsvar m.m
 
Traditionell kinesisk akupunktur upptäcktes i Kina för länge sedan(ca 5.000 år).  Att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det sättet kunde reglera olika störningar. Fram till i dag har ca 2 000  akupunkturpunkter upptäckts. Av dessa är ca 360 relativt vanliga i behandling. Utifrån denna erfarenhet av punkternas verkan sammanställdes teorin om ledningsbanor dem emellan, de s.k. meridianerna. I dessa kanaler flödar chi eller qi, livsenergin. Chi finns överallt i kroppen, men är koncentrerad till olika meridianer(energibanor). Via akupunkturpunkterna når denna energi kroppsytan och är mer tillgänglig för behandling. Avsikten med en akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen och att  lösa upp stagnationer/energiblockeringar. Målet är att nå balans. Det finns olika sätt att behandla med akupunktur: från ren symtombehandling med hjälp av lokala punkter till en generell balansering av kroppens energier, vilket är den behandlingsform som brukar kallas klassisk akupunktur. 
Moxa innebär en stimulering av akupukturpunkter med hjälp av värme.
Moxa ingår i själva begreppet akupunktur - tillsammans kallas de båda metoderna för aku-moxi-terapi. Icke-traditionell akupunktur syftar på den modernare förklaringsmodell av akupunkturens verkningar, vid framför allt smärtlindring, som i dag accepteras inom skolmedicinen.


Site Builder drivs av Vistaprint