Akucenter - Laser
Företagets namn - Företagsmeddelande
L

           Laser
En synnerligen stark och effektiv behandlingsmetod. Oerhört effektfull vid olika inflammations
och smärttillstånd. 
Immunförsvaret kan också höjas kraftfullt genom att aktivera vagusnerven.
En förhöjd vaguston gynnar bl a kroppens möjlighet att hantera inflammationstillstånd och ett svagt immunförsvar. Vagusnerven är kroppens största och längsta kranialnerv med 80.000 nervtrådar. Utgår från hjärnstammen och står i ständig kontakt med mage/tarmar och är därför synnerligen betydelsefull. Innhämtar ständigt info från mag/tarmkanalen. Även hjärta/lungor/lever/njurar lämnar ständigt info till hjärnan via vagusnerven. Så många oerhört viktiga processer påverkas av vagusnervens status.

Site Builder drivs av  Vistaprint